Privacy policy

Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie protegercov.com (dalej jako „Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu https://www.beyermedical.eu/ jest Beyer Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsko-Biała ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Poland, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000924115, NIP 9372738132, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 10 000 zł., adres elektroniczny: office@beyermedical.eu (dalej jako: „Beyer Medical”).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki „cookies” są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być odczytywane przez Administratora oraz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Google). „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej lub spowolnić działanie strony.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Niniejsza Klauzula zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Beyer Medical Poland Sp. z o.o. (dalej „Firma”) wykorzystuje i chroni dane osobowe klientów i potencjalnych klientów.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez lub uzyskiwanych od kontrahenta, pracownika, zleceniobiorcy, zainteresowanego pracą w spółce lub jej usługami.

Firma szanuje prawo do prywatności i przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nowego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., a także wszelkich innych przepisów, które mogą je w przyszłości rozbudować lub uzupełnić.

Administratorem danych jest podmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator decyduje, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane.

Dla celów niniejszej Klauzuli administratorem danych jest Beyer Medical Poland Sp. z o.o. .

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów:

Administrator danych: Beyer Medical Poland Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Poland

Telefon: +48 660 27 26 19

Można również skontaktować się z nami pocztą e-mail pod adresem office@beyermedical.eu.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów określonych w niniejszej klauzuli Firma zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dokument tożsamości (numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny cudzoziemca, numer paszportu lub zezwolenia na stały pobyt), Pesel, Regon.

Dane kontaktowe: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego.

Dane transakcyjne: informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach i przyjmowaniu należności, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami, które zawierasz z nami.

Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność w Witrynie.

Firma zbiera i przetwarza dane osobowe, które nam dobrowolnie podajesz, w szczególności w następujących okolicznościach:

 • pytanie o informacje lub oferty dotyczące naszych produktów i usług;
 • subskrypcja naszego biuletynu;
 • rejestracja w naszej Strefie Klienta lub odnowienie dostępu do Strefy Klienta;
 • sprawdzenie dostępności usługi w domu lub lokalizacji;
 • nabycie produktów lub usług Firmy;
 • zwracanie się o pomoc techniczną lub pomoc związaną z usługami Firmy;
 • wysłanie nam CV w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.

Klient jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do świadczenia na jego rzecz usług lub udostępniania mu funkcji Witryny, które zamówił.

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które nam przekazujesz i które od Ciebie otrzymujemy, są wykorzystywane do przetwarzania Twoich żądań i transakcji, świadczenia na Twoją rzecz wysokiej jakości usług oraz informowania Cię o możliwościach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Poniżej przedstawiamy konkretne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Prawidłowa realizacja umowy.
 • Dochodzenie roszczeń z Umowy.
 • Udzielanie Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usług. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • Wysyłanie Ci naszego biuletynu z informacjami, promocjami, kampaniami i aktualnościami dotyczącymi produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych, wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • Sprawdzanie dostępności usługi w domu lub lokalizacji. W tym przypadku konieczność podjęcia kroków, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • Twoja rejestracja jako klienta, przetwarzanie transakcji, zarządzanie relacjami umownymi, zapewnienie dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłanie istotnych informacji o produktach i usługach, powiadomień o dostawie, konserwacji, fakturowaniu, odbiorach i płatnościach, transakcjach procesowych i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, zarządzanie programami lojalnościowymi, rabatami i promocjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku klientów indywidualnych, realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o świadczenie usług zawartej z Firmę, natomiast w przypadku klientów korporacyjnych — nasz uzasadniony interes w zawieraniu umów i świadczeniu usług na rzecz firmy, w której osoba zainteresowana jest zatrudniona lub na rzecz której świadczy usługi.
 • Odpowiadanie na prośby o wsparcie techniczne lub pomoc związaną z usługami. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • Przechowywanie danych i kontaktowanie się z Tobą w zakresie procesów rekrutacji i wyboru pracowników, a także zarządzanie Twoim udziałem w tych procesach. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody — przesyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę, naszych publikacji, badań opinii, informacji promocyjnych i reklamowych, kuponów, ofert (w tym ofert personalizowanych) oraz rekomendacji dotyczących naszych produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i w oparciu o profil utworzony przez Firmę, telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, w wiadomościach SMS i MMS. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej i informacji.
  W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zapobieganiu szkodom dla systemów Firmy oraz informacji użytkowników, jak również nieuprawnionemu dostępowi do systemów Firmy i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.
 • Na potrzeby zarządzania wewnętrznego: planowanie, alokacja zasobów, opracowywanie polityki, poprawa jakości, analizy strategiczne, marketing i rozwój handlowy, monitorowanie, audyty, zagadnienia prawne, ocena i sprawozdawczość. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w zrozumieniu i przeanalizowaniu rozwoju naszej działalności, doskonaleniu naszych produktów i usług oraz poszukiwaniu sposobów rozwoju i udoskonalania naszej działalności.

Pamiętaj, że otrzymywanie informacji marketingowych nie jest dla nas niezbędne do utrzymania relacji z Tobą. Jeśli wolisz nie otrzymywać wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.

Wykorzystujemy, przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Firma nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych klientów podmiotom zewnętrznym i przekazuje dane osobowe osobom albo podmiotom tylko wtedy, gdy uzyska uprzednią zgodę właściciela lub na podstawie bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy zgoda ta nie jest konieczna do konkretnego przekazania.

Będziemy udostępniać lub zapewniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych klientów, gdy będzie to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Nasi dostawcy. Firma będzie przekazywać lub zapewniać dostęp do danych osobowych klientów firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy, gdy jest to konieczne: wykonywanie umowy, usługi informatyczne i platformy internetowej, zarządzanie zamówieniami i wysyłkami, przetwarzanie płatności, dystrybucja poczty e-mail, centra telefonicznej obsługi klienta, usługi pozycjonowania stron internetowych, marketing, analizy rynku i organizacja kampanii promocyjnych. Jeśli którykolwiek z tych dostawców usług będzie potrzebował dostępu do danych osobowych naszych klientów, będzie z nich korzystać wyłącznie w celu świadczenia na naszą rzecz usług i zgodnie z naszymi poleceniami. Wymagamy od dostawców również zachowania poufności i bezpieczeństwa danych oraz ich zwrotu bądź zniszczenia, gdy przestaną ich potrzebować. Niektórzy z tych dostawców mają siedziby za granicą, więc przekazywanie im danych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych osobowych klientów, co opisano w punkcie

Zobowiązania prawne: firma może przekazywać dane osobowe klientów, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym zobowiązania związanego z przekazywaniem danych właściwym organom, sędziom czy sądom. Dotyczy to również stosowania się do żądań organów władzy związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.

Firma zatrzymuje dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy klienci skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.

Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.

Dla określenia odpowiedniego okresu zatrzymywania danych stosujemy następujące kryteria:

 • Dane niezbędne do przekazania Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usługi, będą zatrzymywane na okres niezbędny do reagowania i rozpatrywania tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • Dane niezbędne do sprawdzania dostępności usług w Twoim domu lub lokalizacji będą zatrzymywane tak długo, jak będzie to bezwzględnie konieczne do tych celów, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • Dane związane z nabywaniem produktów i usług Firmy w ramach relacji umownej będą zatrzymywane przez okres obowiązywania umowy z firmą lub przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy z firmą, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • Dane niezbędne do reagowania na wnioski klientów o pomoc techniczną lub związane z produktami i usługami firmy, będą zatrzymywane na okres niezbędny do rozpatrzenia tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, Twoje dane będą zatrzymywane tak długo, aż wycofasz swoją zgodę lub poinformujesz nas, że nie chcesz dalej otrzymywać tych wiadomości, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • Dane przesłane w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji/wyboru pracowników będą zatrzymywane co do zasady na trzy lata, zgodnie zobowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 • W przypadku umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu dane będą zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i zaleceniami właściwych organów.

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci określone prawa, jeśli chodzi o zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Prawa te są następujące:

Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.

Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.

Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem firma może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:

 • zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • firma nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy firmy przeważają nad Twoimi.

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając na adres wskazany powyżej wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku.

Jeśli chcesz wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.

Jeżeli Twoje wnioski będą widocznie bezzasadne lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy albo naliczyć uzasadnioną opłatę, biorąc pod uwagę odpowiednie koszty administracyjne, albo nie zareagować na wniosek.